Lyddemping

Med lyddempende vinduer fra Gilje får du en helt annen opplevelse av stillhet. Bor du nær trafikkerte områder eller midt i sentrum vil våre lyddempende vinduer stenge mye av støyen ute.

Nye målinger viser at Giljes eXtra vinduer med lyddemping er best på markedet. Vårt Toppsving eXtra lydvindu er målt til hele 42 dBA/Rw+Ctr*. Det innebærer at mye av utestøyen vil bli helt borte. Til sammenlikning gir et vanlig Gilje Low-E 1.2 vindu ca 30 dBA. Enkelt forklart betyr dette at et eXtra lydvindu halverer støyen i forhold til et normalt vindu.

Vi anbefaler våre lyddempende vinduer til alle steder hvor en ønsker god lyddemping. Typisk vil være barnehager, sykehus, gamlehjem, sentrumsnære bygg og bygg nær til hovedvei.

 

Hvor merkbart er det i praksis med bedre lydisolering?

Nedenfor har vi laget en oversikt som hjelper deg til å forstå hva en endring i målene dBA/Rw+Ctr betyr i praksis. En endring på 1 betyr det samme som at lydisoleringsevnen endrer seg fra eksempelvis 33 til 34. 


1        Forbedring knapt merkbar
2 - 3   Forbedring er merkbar
4 - 5   Forbedring er godt merkbar
5 - 6   Forbedring er vesentlig
8 - 10 Forbedring oppfattes som en halvering av støyen


*dBA/Rw+Ctr = laboratoriemålt verdi, justert for frekvensspekteret i typisk vegtrafikkstøy.

 

 Gilje tilbyr en rekke ulike egenskaper på vindusglass. Mange av dem kan kombineres slik at du får akkurat de egenskapene du er på jakt etter.

 Brannvindu

 Soldemping

 Selvrensende

 Sikkerhetsglass

 

Giljes vinduer leveres med U-verdi fra 0,6 til 1,4. Ønsker du å vite mer om isoleringsevnve? Her finner du mer informasjon. 

 

 Her kan du lese mer om vårt store utvalg av vinduer og vindusløsninger.