Energimerking av vindu

Isolasjonsevne på vinduer måles i U-verdi. Desto lavere U-verdi desto bedre isolerer vinduet. Gilje leverer vinduer med U-verdi ned mot 0,6.  

Hva er U-verdi?

Mer detaljert forklart er U-verdi et mål på varmemengden som strømmer gjennom vinduet (pr kvadratmeter konstruksjon), pr tidsenhet, når temperaturforskjellen mellom konstruksjonens to sider (ute og inne) er 10. Enkelt sagt; jo lavere U-verdi, desto bedre varmeisolasjon. U-verdien på Giljevinduer er beregnet etter europeisk standard ENS-ISO 10077.

Gilje tilbyr to ulike vindusmodeller; Gilje Basic og Gilje extra. Innenfor Gilje Basic leverer vi vinduer med isolasjonevne (U-verdi) fra 1,0 til 1,4. Innenfor Gilje eXtra-serien leveres vinduer med U-verdi fra 0,6 til 1,2.

 

På Giljes produkter er det enkelt å finne informasjon om isoleringsevne: 

I Gilje gjennomfører vi en tydelig merking av våre produkter for at det skal være enkelt for deg å finne hvor godt produktene isolerer. 

Produkter merket med Low-E er tilpasset høyere krav til energisparing og nye endrede byggforskrifter TEK17. Alle dører og lukkevindu i Low-E-modell har ekstra lydreduksjon på grunn av klimapakningen. 

 

 

Gilje Low-E - energimerkingsikonFor å møte TEK og fremtidens krav har vi utviklet Gilje Low-EⓇ. Her kombinerer vi god U-verdi (energisparing) med miljøvennlig produktløsninger.

 

 

Modell  Gilje Low-EⓇ 1,2 Modell  Gilje Low-EⓇ 1,2 med 2-lag spesialglass. Leveres i kombinasjon med Klimapakning i lukkevindu, balkongdør og skyvedør. Tilpasset bruk i henhold til minimumskrav i TEK 2017.  Gilje Low-EⓇ 1,2 gir U-verdi 1,2 i standard referansevindu*

 

 Gilje Low-EⓇ 1,0  ikonModell Gilje Low-EⓇ 1,0 med 3-lag spesialglass. Dette hindrer varmetap og har høy isolasjonsevne. Gilje Low-EⓇ 1,0 gir U-verdi 1,0 i standard referansevindu*

 

Gilje low-e modell 0,8 miljømerking, ikonModell Gilje Low-EⓇ 0,8 leveres med 3-lag spesialglass. Dette er den klima-smarte vindus-løsningen der hvor du ønsker best mulig u-verdi.
Gilje Low-EⓇ0,8 gir U-verdi 0,78 i standard referansevindu*

 

 

FSC logo

 

 

*) Referansevinduet er beregnet iht standard NS-EN ISO10077-1 og 10077-2, standard vindusstørrelse 1230 x 1480mm (lukkevindu).

Gilje kan levere vinduer med U-verdi fra 0,7W/m2K og oppover.