Kort forklaring om U-verdi

Du har kanskje lest at dører og vinduer har en U-verdi og lurt på hva dette betyr? U-verdien er et mål på hvor godt produktet isolerer. Et vindu som isolerer bra har lav U-verdi.