Overflatebehandling

Vinduer med dekkende maling er overflatebehandlet med et system bygget opp av tre behandlinger:

Første behandling er med en alkydolje tilsatt fungicider. Alkydoljen har god inntrengningsevne i tre og gir sammen med de aktive stoffene god beskyttelse mot sopp og råte.

Andre behandling er en grunning. Grunningen sikrer effektivt vedheft for toppstrøket og legger grunnlaget for beskyttelse mot vanngjennomtrengning.

Tredje behandling er et toppstrøk designet for å beskytte mot ytre påvirkninger som sol og regn. Det er også denne behandlingen som gir vinduene en jevn overflate og et vakkert utseende.

Maling og overflatebehandling av vinduene blir foretatt på et moderne påføringsanlegg. Vi bruker et nøye gjennomtestet malingssystem som gir vinduene lang levetid.

Gilje benytter kun vannfortynnbare produkter. Moderne vannfortynnbare produkter har meget god kvalitet. I tillegg sparer vi miljøet for organiske løsemidler.

Vannet i malingen har samme funksjon som løsemidlene i malinger tynnet med white spirit eller andre organiske løsemidler. Oppgaven til vannet er å holde malingen flytende til den er påført. For eksempel har alkydolje samme inntrengning i tre, enten den er tynnet i vann eller i white spirit.

 

Produkter brukt i overflatebehandlingen:

Produktene til systembehandlingen på vindusfabrikken er utviklet for å gi vinduene et flott utseende med best mulig beskyttelse, samtidig som miljømessige hensyn er tatt. Det betyr for eksempel at impregneringsproduktet i den første behandlingen er effekt og miljø godkjent av Klima- og Forurensnings-Direktoratet (med godkjenningsnummer NO-2013-0025)

Impregneringen er en vannfortynnbar impregneringsveske basert på alkydolje med tilsats av aktive stoffer mot blåsplint, sopp og råte (fungicider). Alkydoljen og de aktive stoffene i impregneringen er utviklet for å trenge godt inn i treet og gir god beskyttelse mot råte.

Grunningen er en vannfortynnbar pigmentert grunning basert på en akryldispersjon. Den har penetrerende egenskaper og grunningen gir også beskyttelse mot harpiksgjennomslag.

Toppstrøket er basert på værbestandig akryldispersjon og gir vinduene en god og langtidsholdbar beskyttelse.