Stavangerprofil

En klassisk profil som passer godt sammen med hus og bygninger med et tradisjonsrikt uttrykk. Profilen understreker husets særpreg og skaper en god overgang mellom inne- og uterommene.

 

Stavangerprofil leveres til Gilje Basic, med U-verdi ned til 1,0.