Monteringsbeslag

Monteringsbeslag gjør det enklere å montere vinduer, og du får et penere sluttresultat. Monteringsbeslaget gjør bruk av karmskruer overflødig, og dermed unngår du boring av skruehull i karm og bruk av plastknotter for å dekke hullene. 

I tillegg til at du slipper skruehull i karmen blir også arbeidet med å montering enklere. Monteringsbeslag kjøpes som tilleggsutstyr og leveres for alle produkter, både med og uten ferdig utforing. For vinduet Toppsving eXtra og Innadslående eXtra er monteringerbeslag standard.

 

Slik gjør du:

  1. Monteringsbeslaget festes mot utvendig karm. Avstand fra hjørnet er en beslaglengde. Vinduet er nå klart til å settes inn. Husk å benytte avstandsklosser og/eller kiler. For vinduer med høyde inntil 170 cm er to monteringsbeslag pr side tilstrekkelig. For vinduer med større høyde bør ekstra beslag monteres på midten. 
  2. Når vinduet er riktig plassert kan beslaget festet med skruer i stender. Fest kun i justeringssporet på beslaget inntil vinduet står som det skal.
  3. Test at vinduet er i vater/ lodd og at vinduet fungerer som det skal før de siste festeskruene monteres.