Dugg på glass

Med moderne høyisolerende, energibesparende isolerruter kan vi i noen sjeldne tilfeller oppleve at vinduene dugger på utsiden. Fordelene med slike glass er likevel så store at de er å foretrekke og bør brukes i størst mulig grad. De nye byggeforskriftene stiller krav til at vinduer skal ha god U-verdi i nye bygg, for å spare energi og hindre forurensing, men også for å slippe trekk og dermed få lavere fyringsutgifter. Vi kan levere AntiDugg glass om reduserer risikoen for dugg utvendig. 

Hvorfor får vi utvending kondens på vinduene?

Utvendig kondens på vindusruter forekommer sjelden, og det er betinget av at flere forhold samvirker:

  • Relativ luftfuktighet på stedet – jo høyere relativ luftfuktighet jo større risiko for kondens.
  • Rutens U-verdi eller isoleringsevne. Jo bedre ruten isolerer, desto mindre varme tilføres den ytre ruten.
  • Avskjerming – det vil si at ikke varmen fra ruten kan stråle fritt mot himmelrommet. Avskjerming er ofte takutstikk, markiser, overliggende balkong, omkringliggende vegetasjon, bebyggelse osv.
  • Temperaturen i rommet – vi vil se kondens først på ”kalde” rom som soverom, vaskerom og lignende. Dersom du har nattsenking på innetemperatur vil dette i noen grad også påvirke utvendig kondens.
  • Vindforhold – spesielt ved lave vindhastigheter vil det kunne dannes kondens.

Utvendig kondens forekommer oftest i høst- og vintermåneden og i perioden fra midnatt til morgenen.

AntiDugg kan foreløpig ikke kombineres med solglass.

Informasjon fra Glass og Fasadeforeningen her.