Fri åpningsbredde i ytterdør

 Fri høyde i Gilje ytterdører innfris ved høyde 209 cm.

TEK17 §12-13 

Dør, port og lignende

a) Inngangsdør og dører i kommunikasjonsveier skal ha fri bredde på minimum 0,86 m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være på minimum 1,16 m.

e) Dører skal ha fri høyde på minimum 2,0 m.

Det er satt krav til fri høyde i dør for å unngå skade på person ved sammenstøt, og for å sikre normal transport av møbler og utstyr.

 

HUSK!

Gilje har trinnfri terskel som standard på alle utadslående dører ihht TEK17 §12-13, 3c.