Klart glass

Bruk av klart glass gir ytterdøren samme egenskaper som et vindu. 

Bildet illusterer blomst vist bak klart glass.