Brannmotstand

Konstruksjon og oppbygning i Gilje ytterdør har et tydelig fokus på kvalitet, design og utforming. Vi leverer skiltet Gilje eXtra branndør i klasse EI30 testet etter standard EN 16034 og EN 14351-1. Disse egenskapene kan også kombineres med lyddør 42dB.

Gilje ytterdør uten brannklassifisering, er i røyktett i klasse S (Sintef Byggforsk 2009).

Gilje Branndører kan leveres både med eller uten glass. Ytterdørene leveres med FG-godkjent lås, to-funksjonssylinder og bortesikring som standard.

Alle malte branndører blir levert med kompaktlaminat. Dette gjør ytterdøren stabil og ekstra vær- og vannbestanding. Den tåler vann, garantert!