Vi får et produkt tilpasset arkitekturen.

Camilla Sjo Fasting er daglig leder i Sjo Fasting Arkitekter. Firmaet har brukt Gilje i flere prosjekter. De to siste årene har samarbeidet vært særlig tett.