Vedlikehold av trevinduer

Pass på vinduene, så varer de veldig lenge.

Vedlikehold av trevinduer

Vinduer, gamle eller nye, trenger jevnlig vedlikehold. Den brutale sannhet er dessverre at jo sjeldnere du gjør noe, desto mer blir det å ta igjen.