Sidefelt

Mange valgmuligheter med plassering av sidefelt ved inngangsdøra

Mange valgmuligheter

Velg mellom ett sidefelt eller sidefelt på begge sider av ytterdøra - mulighetene er mange.

Inngangsparti med to sidefelt

Inngangsparti med ett sidefelt

Inngangsparti med sidefelt og overlys

Inngangsparti med to sidefelt og overlys