Alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører deg direkte ut av boligen.

12. januar 2021