Tre generasjoner

Torodd Gilje har både barn og barnebarn som kolleger

Hjørnesteinsbedriften Gilje

Torodd Gilje var 15 år da han hadde sin første jobb på vindusfabrikken. Han visste ikke da at han hadde startet på en livslang arbeidskarriere på Gilje.