Flerbrukshall i Dirdal

Gilje har levert alt av dører og vinduer til ny hall

Gilje har bidratt til bygdas storstue

Sommeren 2014 stod Dirdalhallen klar etter et enormt engasjement i hele bygda. Gilje har vært en viktig og naturlig samarbeidspartner.