Når man vil holde støyen ute

Huset uten for Stavanger ligger tett på en av de store innfartsveiene, og på motsatt side av veien ligger havet. Med lyddempende vinduer kan havutsikten nytes uten skjenerende trafikkstøy.