spacer

Benytt gjerne vårt Serviceskjema for innmelding av reklamasjoner. Det er raskt og enkelt.

Serviceskjemaet:

  • Brukes av forhandler. Sluttkunde melder reklamasjonen til forhandler.
  • Gjør det enklere å melde inn reklamasjoner.
  • Vil sikre deg en mer planmessig og forutsigbar behandling av saken.
  • Ved bruk og korrekt utfylling av elektronisk serviceskjema, vil tilbakemelding og utbedring skje i henhold til faste tidsfrister.

Vi ber derfor om at alle reklamasjoner meldes inn elektronisk.

Link til serviceskjema

Link to service form

 

Gilje tre 2015 ©